icon_backward icon_backward

LEGAL HOTLINE 09.08.2018

LEGAL HOTLINE . 09 серпня 2018

Банки надаватимуть органам валютного нагляду інформацію, що становить банківську таємницю

Заборонено розміщення реклами на стовпах

Затверджено новий Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства

Держпраці було надано роз’яснення, що вважається недопуском до перевірки інспектора з праці

контакти

Анатолій Грабовий

Радник, Адвокат

Банки надаватимуть органам валютного нагляду інформацію, що становить банківську таємницю

Постановою правління Національного банку України від 20 липня 2018 року № 82 внесено зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267.

Зокрема, передбачено право банку надавати інформацію, що становить банківську таємницю під час здійснення валютного нагляду, у тому числі в разі запровадження Національним банком заходів захисту відповідно до Закону України «Про валюту і валютні операції».

Таким чином, доступ до банківської таємниці зможуть отримувати Національний банк України та Державна фіскальна служба України.
Зазначені зміни набирають чинності 07 лютого 2019 року – одночасно з днем уведення в дію Закону України «Про валюту і валютні операції».

Заборонено розміщення реклами на стовпах

26 липня 2018 року набрав чинності Закон України Про внесення зміни до Закону України «Про рекламу» щодо використання окремих елементів благоустрою та контактної мережі при здійсненні рекламної діяльності».

Статтю 8 Закону України «Про рекламу» було доповнено частиною 7, якою передбачено заборону розміщення реклами та/або рекламних засобів на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні (у тому числі опорах) зовнішнього освітлення.

Затверджено новий Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства

04 серпня 2018 року набрало чинності Рішення НКЦПФР від 12 червня 2018 року № 385, яким затверджено Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

Новий Порядок поширюється на всі акціонерні товариства, що прийняли рішення про збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства з дати набрання чинності цим рішенням.

Серед важливих нововведень варто відмітити:

 • можливість переведення грошових зобов’язань в акції товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості заздалегідь визначеному колу осіб (крім банків);
 • можливість здійснення конвертації конвертованих облігацій в акції товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості серед власників конвертованих облігацій (крім банків).
 • удосконалений порядок емісії цінних паперів та вимог щодо оформлення проспекту при публічній пропозиції цінних паперів та визначення винятків, при яких оформлення проспекту не вимагається;
 • запровадження механізму можливості прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення щодо невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії.
При цьому, питання дії Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства, затвердженого рішенням НКЦПФР від 14 травня 2013 року № 822, залишається невирішеним.


Держпраці було надано роз’яснення, що вважається недопуском до перевірки інспектора з праці


Головне управління Держпраці у Львівській області опублікувало роз’яснення, відповідно до якого недопуском до перевірки інспектора з праці вважається:
 1. відмова у допуску до проведення інспекційного відвідування;
 2. ненадання інформації, необхідної для проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування;
 3. перешкода в реалізації інших прав, передбачених п. 11 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295.
Нагадуємо, що відповідно до п. 11 зазначеного Порядку до прав інспекторів праці, зокрема, віднесено:
 • під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;
 • ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;
 • наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;
 • на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;
 • фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки.
Відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України недопуск інспектора з праці до проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин тягне за собою відповідальність роботодавця у вигляді штрафу у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

Дякуємо

ми з вами зв'яжемося найближчим часом.

Дякуємо за Ваш інтерес!

Для завершення реєстрації Вам потрібно перейти за посиланням, в електронному листі.

Thank you

We will contact you shortly.

Thank you for your interest!

Please check your email to activate your subscription.

Danke für Ihr Interesse!

Nach der Anmeldung folgen Sie nach dem Link in der E-Mail.